Filmklipp från Ticksta 100417

 
Mogges andra seniorheat  
   
 Sylli vinner sitt andra heat  
   
 B-final