Iskörning på Huvsjön 100214

Melle kommer på pappas fyrhjuling...      
       
       
Gamla saaben går ännu...      
       
       
Mogge kör volvon och Rockan kör fyrhjulingen...      
       
       
Mazda testning...      
       
       
Fyrhjuling, kart och diverse bilar...      
       
       
Nickan tappar hjulet på fyrhjulingen...      
       
       
Kjelle kör karten...      
       
       
       
Tillbaka